Værd at vide

i foreningen

Vores tilmeldings- og afbudsregler

 

Tilmelding
Tilmelding til Folkedans Danmarks uddannelser og kurser kan ske fra det tidspunkt kurset er annonceret, med mindre der er anført andet under kursusbeskrivelserne.
Seneste tilmeldingsfrist er anført under kursusbeskrivelserne.

Afbud
Ved afbud op til 14 dage før kurset gælder:
Kursisten betaler administrationsgebyr på 10% af medlemsprisen for kurset, dog mindst kr. 50,00.

Ved afbud inden for 14 dage før kurset gælder:
Kursisten betaler et administrationsgebyr på 50% af medlemsprisen for kurset.
Ved pludselig opstået sygdom betaler kursisten et administrationsgebyr på 25% af medlemsprisen for kurset mod forevisning af selvbetalt lægeerklæring.
Såfremt kursuslederen kan besætte pladsen med en anden deltager, f.eks. fordi der er venteliste til kurset, betaler kursisten kun 10% af medlemsprisen i administrationsgebyr.

Ovenstående regler er også gældende for Folkedans Danmarks stævner.

DIF’s Idrætsforsikringer

 

Som forening og medlem af Folkedans Danmark er I automatisk dækket af idrætsforsikringerne hos DIF og DGI. Det betyder, at hvis I har tegnet egne forsikringer i foreningen, så er I dobbeltforsikret.

I er dækket af 5 fælles idrætsforsikringer, som du kan se herunder. Klik på det enkelte link og læs mere om de enkelte forsikringer.

  1. En lovpligtig og frivillig arbejdsskadeforsikring
  2. En Ansvarsforsikring
  3. En idrætsrejseforsikring
  4. En retshjælpforsikring
  5. Psykologisk krisehjælp

Hvornår skal man have Børneattest?

Hvis man har fast tilknytning til en forening, og arbejder lønnet
eller frivilligt i den, og har direkte kontakt med børn under 15 år, skal man have en børneattest. Det er foreningens ansvar at indhente attesten, og den kan kun rekvireres med personens samtykke.

Forældre, der fx lejlighedsvist kører foreningens børn til stævner og opvisninger skal ikke have børneattest. Ligeledes skal en forælder, der er hjælper på et stævne eller til en legestue heller ikke have en attest.

B&U-instruktøren skal have en børneattest og evt. faste hjælpere. Hvorvidt spillemænd på børnehold skal have børneattest eller ej, er et skønsspørgsmål. Kravet om direkte kontakt med børnene vil givet være opfyldt hos nogle spillemænd, men ikke hos andre.

Folkedans Danmark anbefaler vore medlemmer at forny samtlige attester en gang årligt. I tilfælde hvor en foreningsbestyrelse er i tvivl om en person skal have børneattest eller ej, anbefaler vi der indhentes børneattest.