Trin & Toner

Læs vores medlemsblad

Læs vores medlemsblad 2021

Trin & Toner er vores medlemsblad. Herunder finder du vores udgivelser.

Januar/Februar

Marts

april

maj

Læs vores medlemsblad 2020

Trin & Toner er vores medlemsblad. Herunder finder du vores udgivelser.

Januar/Februar

Juli/August

Marts

September

April

Oktober 

Maj

December 

Læs Trin & Toner fra 2019

 

Januar/Februar

juli/august 

Marts

September

April

November

Maj

December

Praktiske oplysninger om medlemsbladet

Trin & Toner udkommer 8 gange årligt.

Vores medlemsblad er et eksklusivt tilbud til vores medlemmer i lokalforeningerne og enkeltmedlemmer. Bladet vil først være tilgængeligt online efter 2 udgivelser. Altså blad nr. 1 vil være online, når blad nr. 3 udkommer.

Du vil kunne finde blade helt op til 2 år tilbage. Hvis du ønsker, at få tilsendt en udgave længere tilbage kan du kontakte vores arkivudvalg eller forbundskontoret

 

Deadlines og udgivelser 2021

Deadline for indlevering af stof                                        Udgivelsesdato

(den pågældende dag kl. 08.00)

Blad 1 5. januar 28. januar
Blad 2 2. februar 25. februar
Blad 3 2. marts 25. marts
Blad 4 27. april 20. maj
Blad 5 1. juni 24. juni
Blad 6 17. august 9. september
Blad 7 12. oktober 4. november
Blad 8 23. november 16. december