Trin & Toner

Læs vores medlemsblad

Læs vores medlemsblad 2020

Trin & Toner er vores medlemsblad. Herunder finder du vores udgivelser.

Januar/Februar

Juli/August

Marts

April

Maj

Læs Trin & Toner fra 2019

 

Januar/Februar

juli/august 

Marts

September

April

November

Maj

December

Læs Trin & Toner fra 2018

 

Januar/Februar

juli/august

Marts

September

April

November

Maj

December

Praktiske oplysninger om medlemsbladet

Trin & Toner udkommer 8 gange årligt.

Vores medlemsblad er et eksklusivt tilbud til vores medlemmer i lokalforeningerne og enkeltmedlemmer. Bladet vil først være tilgængeligt online efter 2 udgivelser. Altså blad nr. 1 vil være online, når blad nr. 3 udkommer.

Du vil kunne finde blade helt op til 2 år tilbage. Hvis du ønsker, at få tilsendt en udgave længere tilbage kan du kontakte vores arkivudvalg eller forbundskontoret

 

Deadlines og udgivelser 2021

Deadline for indlevering af stof                                                                            Udgivelsesdato

(den pågældende dag kl. 08.00)

Blad 1                 5. januar                                                                                                  28. januar

Blad 2                 2. februar                                                                                                25. februar

Blad 3                 2. marts                                                                                                   25. marts

Blad 4                 27. april                                                                                                    20. maj

Blad 5                 1. juni                                                                                                       24. juni

Blad 6                 17. august                                                                                               9. september

Blad 7                 12. oktober                                                                                            4. november

Blad 8                 23. november                                                                                       16. december