Trin & Toner

Læs vores medlemsblad

Læs vores medlemsblad 2021

Trin & Toner er vores medlemsblad. Herunder finder du vores udgivelser.

Januar/Februar

Juni/august

Marts

September 

april

april

maj

Læs vores medlemsblad 2020

Trin & Toner er vores medlemsblad. Herunder finder du vores udgivelser.

Januar/Februar

Juli/August

Marts

September

April

Oktober 

Maj

December 

Læs Trin & Toner fra 2019

 

Januar/Februar

juli/august 

Marts

September

April

November

Maj

December

Praktiske oplysninger om medlemsbladet

Trin & Toner udkommer 8 gange årligt.

Vores medlemsblad er et eksklusivt tilbud til vores medlemmer i lokalforeningerne og enkeltmedlemmer. Bladet vil først være tilgængeligt online efter 2 udgivelser. Altså blad nr. 1 vil være online, når blad nr. 3 udkommer.

Du vil kunne finde blade helt op til 2 år tilbage. Hvis du ønsker, at få tilsendt en udgave længere tilbage kan du kontakte vores arkivudvalg eller forbundskontoret.

 

Deadlines og udgivelser 2022

Deadline for indlevering af stof                                        Udgivelsesdato

(den pågældende dag kl. 08.00)

Blad 1 4. januar 27. januar
Blad 2 1. februar 24. februar
Blad 3 1. marts 24. marts