Udvalg hos Folkedans Danmark

Kontakt vores udvalgsformænd

Danseudvalg

Danseudvalget består af en gruppe mennesker, der alle arbejder for, at skabe et bredt udvalg af både konkurrencer, stævner og kurser. Det er også udvalget, der skal sikre, at vi i Folkedans Danmark udvikler og gennemfører dansearrangementer og kurser, der både målretter sig mod nye og gamle dansere.

Anne Kathrine Clausen

Anne Kathrine Clausen

Formand

Tlf: 23 41 20 44
E-mail: ak@folkedans.dk

Se hele udvalget

Administrationsudvalg

Udvalget udarbejder budget og regnskab, er ansvarlige for ansøgninger til fonde, legater m.m. og kontakt ind til arkivudvalget, der er et arbejdende udvalg. 

Jan Kirk Todsen

Jan Kirk Todsen

Formand

Tlf: 21 25 18 20
E-mail: jan@folkedans.dk

Se hele udvalget her. 

Konkurrenceudvalg

Udvalget arbejder med Folkedans Danmarks konkurrencestruktur. Herunder er de blandt andet ansvarlige for planlægning og afvikling af DM og regionsmesterskaber. Derudover arbejder konkurrenceudvalget også sammen med danseudvalget og børn & ungeudvalget i forbindelse med stævner.

Trine Jordan Andersen

Trine Jordan Andersen

Formand

Tlf: 40 37 90 19
E-mail: trine@folkedans.dk

Se hele udvalget

Dragtudvalg

Dragtudvalget er Folkedans Danmarks største udvalg. For at kunne bestride en post i dragtudvalget skal man være uddannet instruktør i dragtsyningsteknikker. Udvalgets arbejde består i at formidle viden om danske folkedragter. I forbindelse med landsstævner arrangerer dragtudvalget ofte dragtudstillinger i samarbejde med det lokale museum over et udvalgt tema. Udvalget arbejder desuden med registrering og vedligeholdelse af studiesamlingen, udgivelse af publikationer om dragtsyningsteknikker, udbydelse af instruktøruddannelsen i dragtsyningsteknikker og nordisk samarbejde.

Dragtudvalgets ekspertise på området er enorm og anerkendt i hele Norden og i
museumsverdenen. Udvalget formidler viden om folkedragter på hjemmesiden folkedragt.dk, som er et vigtigt værktøj for alle, der arbejder med landlige klædedragter fra ca. 1750 til 1860.

Hvis du er interesseret i at købe dragtmaterialer i vores salgsafdeling kan du klikke her.

Tove Jensen

Tove Jensen

Formand

Tlf: 52 24 69 14
E-mail: tove@folkedans.dk

Se hele udvalget

Børn & ungeudvalg 

I børn & ungeudvalget arbejder vi med udbredelsen af folkedans med særligt fokus på børn og unge. Vi bistår foreningerne med sparring omkring fastholdelse og hvervning af børn & unge samt afholdelse af stævner, og hjælper med at videreformidle information og gode tips om sjove aktiviteter i både ind- og udland. Derudover arbejder vi bag kulisserne for at sikre den danske deltagelse i vores stærke nordiske samarbejde omkring Barnlek, Nordlek og Nordring.

 

Mette Inge Baltersen

Mette Inge Baltersen

Formand

Arkivudvalget

Arkivudvalget mødes jævnligt på Forbundskontoret i Odense for at vedligeholde arkivet. Udvalget rydder op, registrerer effekter og scanner gammelt materiale ind på elektroniske medier. Det er et vigtigt arbejde, der sikrer nem tilgængelighed til Folkedans Danmarks enorme arkiv.

Anne-Grete Hansen

Anne-Grete Hansen

Formand

Tlf: 64 89 14 77
E-mail: agh.spejder@gmail.com

Se hele udvalget

PR-udvalget

PR-udvalget arbejder med synliggørelse af folkedans i Danmark. I samarbejde med forbundskontoret og de øvrige udvalg udarbejdes strategier og tiltag. En del af udvalget arbejder ad-hoc og konstituerer sig afhængig af opgaven og emnet.

Poul Erik Rasmussen

Poul Erik Rasmussen

Formand

Appeludvalg

Appeludvalget holder ikke møder. Faktisk har der endnu aldrig været brug for appeludvalgets assistance. De træder nemlig først sammen hvis en eller flere personer klager over afvikling af DM. Det er alene de praktiske ting omkring afviklingen af konkurrencer, man kan klage over. Man kan således ikke klage over dommerens afgørelse.

Se hele udvalget 

Øvrige poster og funktioner

 

Landsholdsudvalg

Jan Kirk Todsen

Tlf: 21 25 18 20
E-mail: jan@todsen.eu

Formandspris

Jan Kirk Todsen

Tlf: 21 25 18 20
E-mail: jan@todsen.eu

Nordlek folkedans- og kulturudvalg

Mette Inge Baltersen

Tlf: 47 33 47 71
E-mail: mette@folkedans.dk

Initiativpriskomité

Jan Kirk Todsen

Tlf: 21 25 18 20
E-mail: jan@todsen.eu

Handicapdans

Lone Schmidt

Tlf: 24 80 65 43
E-mail: lone@folkedans.dk

Nordlek styrelsesmedlem

Egon Agerskov

Tlf: 30 25 63 38
E-mail: egon@agervilla.dk

Initiativpuljekomité

Jan Kirk Todsen

Tlf: 21 25 18 20
E-mail: jan@todsen.eu

DIF's Repræsentantskab

Jan Kirk Todsen

Tlf: 21 25 18 20
E-mail: jan@todsen.eu

Dansehistorisk arkiv

Sonja Tind

Tlf: 86 63 90 96
E-mail: sonja@folkedans.dk

 

Karen Fischer Legat

Jan Kirk Todsen

Tlf: 21 25 18 20
E-mail: jan@todsen.eu

Nordlek B&U

Pernille Gregersen

Tlf: 40 88 79 88
E-mail: gpernille@hotmail.com

DIF's Ordens og amatørudvalg

Poul Erik Rasmussen

Tlf: 56 71 04 07
E-mail: poulerik@folkedans.dk