De frivillige ildsjæle i idrætsforeningerne udfører en helt særlig opgave i samfundet. Det er dem, der er med til at sikre rammerne for livsvigtige fællesskaber, der bliver skabt i foreningerne. Det frivillige arbejde bliver hyldet, når Danmarks Idrætsforbund og Ørsted kårer Årets Energibundt 2021.

Det har krævet mange kræfter, at holde sammen på foreningen i den periode, hvor der var nedlukninger. Nu ligner hverdagen i foreningerne efterhånden det vi kender og aktivitetsniveauet synes, at være normaliseret. –  Det er takket være de mange ildsjæle, der er gået forrest for at løse denne kæmpe opgave. Uden medlemmernes opbakning kunne det ikke lade sig gøre, så tak til alle medlemmer for at støtte op om de frivilliges arbejde og initiativer!

”Jeg er stolt over, at landets lokalforeninger har været i stand til at bibeholde en stor andel af deres mange medlemmer på trods af delvis nedlukning og usikkerhed om aktiviteter. Det har krævet en masse hårdt arbejde for de mange frivillige ildsjæle, som har ydet en ekstraordinær stor indsats for at binde dansk idræt sammen og sikre et aktivt fællesskab i landets idrætsforeninger. Vi glæder os derfor til at fejre vores mange ildsjæle i DIF-idrætten og kåre Årets Energibundt 2021,” siger Thomas Bach, næstformand i Danmarks Idrætsforbund.

Nu har I mulighed for, at indstille Årets Energibundt 2021, der har gjort en helt særlig indsats for netop jeres forening! Prisen går til en træner, holdleder, hjælper eller helt fjerde, der med en særlig indsats bidrager til sammenholdet i en idrætsforening og uddeles ved DR-showet SPORT 2021 sammen med de medfølgende 75.000 kr.

Medlemmer og alle andre i tilknytning til de lokale idrætsforeninger har frem til den 21. november 2021 mulighed for at indstille Årets Energibundt 2021 via dette link: https://orsted.dk/energibundt

Om Årets Energibundt 2021

Der er ikke nogle faste kriterier for, hvad der skal til for at blive nomineret til Årets Energibundt. Det vigtigste er, at de frivillige har bidraget til sammenholdet, der er afgørende for foreningerne, ved at gøre en forskel og sikre rammerne.

”Idrætsforeningerne i Danmark er en væsentlig drivkraft i vores lokalsamfund og er med til at binde os sammen på tværs af kultur og social baggrund. Her spiller de frivillige en helt afgørende rolle for, at vi har mulighed for at mødes og få glæde af fællesskabet og aktiviteterne i de mange tusinde idrætsforeninger over hele Danmark. Den indsats fortjener en stor anerkendelse, som vi med Årets Energibundt gerne vil være med til at sætte fokus på og hylde,” siger Jakob Bøss, strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted.

Prisen er på i alt 75.000 kroner, hvoraf 25.000 kroner går personligt til energibundtet for sit frivillige engagement. De øvrige 50.000 kroner går til idrætsforeningen, som modtageren af prisen er tilknyttet.

Pengene er et bidrag til aktiviteter, der yderligere styrker det sammenhold, som er vigtigt for, at breddeidrætten kan blomstre. Desuden vil 2. og 3. pladsen modtage 10.000 kroner hver.

Kandidaterne indstilles af medlemmer og andre i tilknytning til de lokale idrætsforeninger. Man kan ikke indstille sig selv, og samme person kan kun indstilles til prisen én gang. For at komme i betragtning til prisen skal man være tilknyttet en idrætsforening under et af DIF’s 62 specialforbund.

Indstillingsperioden er fra den 27. oktober til den 21. november 2021. Herefter nominerer dommerkomitéen tre kandidater til prisen.

Prisen uddeles ved DR SPORT 2021 den 8. januar 2022.

Læs mere om baggrunden Årets Energibundt 2021 på Danmarks Idrætsforbund eller send indstillingen af jeres Energibundt i dag via Ørsted.