Børn & ungeudvalg

i Region Hovedstaden

Velkommen til Børn & ungeudvalget

Som de fleste af os ved, er det ikke mere en selvfølge, at børn lærer at danse polka, tage et chassé-trin og gå en kæde. Det afskærer dem fra en vigtig del af dansk kulturarv og en masse elementær fornøjelse, men der er foreninger i Region Hovedstaden der tilbyder folkedans for børn og unge. Du kan finde foreninger med børn & ungehold lige her.

Der er ingen tvivl om det gavnlige ved dans i form af træning af bevægelses-koordinering og samarbejde. Sidegevinsten er den samhørighed og glæde, børnene vil opleve og til det formål er danske folkedanse meget velegnede.

Tag til dans med Smutten

Formålet med Smutten er at bringe børn og unge fra de forskellige lokalforeninger sammen, med det formål at styrke glæden ved folkedansen og udvikle venskaber i mødet med dansere fra andre foreninger gennem workshops, fællesdans og socialt samvær.  Smutten er ikke en forening med egne vedtægter og ”ledelsen” består af repræsentanter fra alle de deltagende lokalforeninger, hvor alle beslutninger træffes i fællesskab. For at klare det praktiske med indbydelser m.v. og holde styr på økonomien, er der udnævnt en ”tovholder” der optræder som formand for gruppen.

Instruktørerne er  frivillige børne- og  ungdomsdanseledere fra Sjælland, og de står altid klar med   fede danse og aktiviteter for Smuttens deltagere. Uden frivillige spillemænd ville der ikke være meget at danse og lytte til, og her er Smutten så heldig at have en gruppe spillemænd, der spiller op til dansen. Værtskabet af Smutten går på  omgang, således at de deltagene børn og unge kommer på  besøg hos hinandens foreninger. Da SMUTTEN er et frivilligt samarbejde imellem foreninger betales der et lille beløb der dækker for aftensmad, morgenmad, kage, saft og snacks ved Smuttens arrangementer.

På nuværende tidspunkt deltager Midtlollandske folkedanse, Stevns Folkedansere, Højby Ungdomsforenings Folkedansere, Den lille Vendelbo, Rødovre. Tølløse Liegstouw Forening, Amager Folkedansere, Ølstykke Folkedanserforening, Herlev Folkedanserforening og Ramsø Folkedanserforening.
Vi mødes ca. 3-4 gange om året til en dansedag med overnatning og noget morgendans. Børn og unge inddeles i danseworkshops, hvor der koncentreres om danse-tekniske elementer passende til deltagernes individuelle niveau og alder. Dagen byder også på overraskelses aktiviteter der som regel er fundet på af de kreative instruktører, for at supplere dansen. Om aften begynder natdansen og lege til benene ikke kan længere. Dagen derpå byder på en mindre dansehygge time efter morgenmad som afslutning. Om sommeren er der mulighed for ekstra aktiviteter som f.eks. opvisning for et større publikum. I 2015 og 2016 havde Smutten opvisning på Bakkens friluftscene, og ved større stævner i udlandet optræder Smutten som en samlet gruppe. Senest ved det nordiske BARNLEK-stævne på Island i 2014 og på Færøerne i 2017.

Kontakt  Børn & ungeudvalget

Hvis du vil prøve at danse folkedans eller bare nysgerrig på at høre mere om vores aktiviteter, så er du meget velkommen til at kontakte os. 

Carsten Jørgensen

Formand

Tlf: 28 10 20 29
E-mail: carsten@folkedans-hs.dk

Mette Lukasiewicz

Udvalgsmedlem

Tlf: 51 54 91 96
E-mail: mette@folkedans-hs.dk

Egon Agerskov

Repræsentant for SMUTTEN

Tlf: 59 18 63 38
E-mail: egon@agervilla.dk