Ekstraordinært årsmøde

Den 26. september 2021

Ekstraordinært årsmøde

I forbindelse med oprettelsen af et nyt danseforbund Dans Danmark, skal Folkedans Danmark samt Danmarks Sportsdanserforbund opløses pr. 31.12.2021.

I henhold til gældende vedtægter indkalder Styrelsen derfor til

Ekstraordinært Årsmøde

søndag den 26. september kl. 10.00

på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

For at kunne opløse Folkedans Danmark kræves det i henhold til §10 stk.1, at mindst halvdelen af de indmeldte foreningsmedlemmer er repræsenteret på mødet samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Vi har selvfølgelig en stor forventning om, at mindst halvdelen af alle vore registrerede medlemmer støtter op om stiftelsen af det nye fælles danseforbund, men skulle det ske, at under halvdelen af medlemmerne kan deltage i det ekstraordinære årsmøde, indkaldes ved denne invitation til endnu et ekstraordinært årsmøde samme dag med samme dagsorden som til det første møde.

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Optælling af de fremmødte foreningsmedlemmer

Hvis mindre end halvdelen af Folkedans Danmarks medlemmer opgjort pr. 1. juni 2021 er repræsenteret, suspenderes Årsmødet, og de resterende punkter i dagsordenen udgår.

Ellers fortsætter mødet som følger:

 1. Fremlæggelse af status på sammenlægning med Danmarks Sportsdanserforbund
 2. Økonomisk orientering
 3. Afstemning om Folkedans Danmarks opløsning pr. 31. december 2021. En vedtagelse kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer
 4. Eventuelt

I tilfælde af, at mindre end halvdelen af Folkedans Danmarks medlemmer opgjort pr. 1. juni 2021 er repræsenteret, indkalder Styrelsen til endnu et ekstraordinært Årsmøde, der afholdes umiddelbart efter, med det ene formål at stemme om landsforeningens opløsning.

Dagsordenen til 2. ekstraordinære Årsmøde er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Fremlæggelse af status på sammenlægning med Danmarks Sportsdanserforbund
 4. Økonomisk orientering
 5. Afstemning om Folkedans Danmarks opløsning pr. 31. december 2021. En vedtagelse kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer
 6. Eventuelt

Styrelsen opfordrer ALLE medlemsforeninger til at deltage i dette meget vigtige ekstraordinære Årsmøde. Bemærk, at delegerede deltager gratis i Årsmødet.

Program for dagen

Ankomst kl. 9.30, hvor kaffe og et stykke morgenbrød vil være klar.

Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start.

Årsmødet starter kl. 10.00 og forventes, afbrudt af en frokostpause, at være slut midt på eftermiddagen. Der serveres kaffe inden hjemrejsen.

Deltagelse

Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under Folkedans Danmark på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af FD, og at vedkommende tilmeldes årsmødet gennem den forening, vedkommende repræsenterer ved mødet, og at vedkommende ikke repræsenterer en anden forening i forvejen.

Pris

Delegerede: Gratis.

Andre deltagere: Kr. 355,00.

Tilmelding

Foreninger skal tilmelde sig og betale via tilmeldingsformularen. På hjemmesiden vil tilmeldingsskema og skema for rejserefusion være tilgængelige. For rejserefusion først efter årsmødet.

Af hensyn til udfyldelse af kongresmærker skal der opgives medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager.

Tilmelding senest den 12. september 2021.