Årsmøde 2021

26. juni 2021 kl. 10

Årsmøde hos Folkedans Danmark

Lørdag den 26. juni 2021 kl. 10 på 

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvejs 65, 5260 Odense S.

Styrelsen inviterer hermed alle lokalforeninger til endnu et spændende Årsmøde. Der vil være en grundig orientering om det nye fælles danseforbund Dans Danmark, valg til Styrelsen, informationer om COVID-19 retningslinjer og en mængde andre spændende emner, der er relevante for alle vore foreninger.

Der skal foretages følgende valg til styrelsen:

Ordinært valg af økonomiansvarlig for 3 år. Posten beklædes pt. af Bent Hansen, der genopstiller.

Anne Kathrine Clausen er på valg til Styrelsen og genopstiller.

Anna-Margrethe Jonsson ønsker ikke genvalg – der skal vælges et styrelsesmedlem for 3 år.

Birte Agerbo er udtrådt udenfor tur – der skal vælges et styrelsesmedlem for 2 år.

Programmet for dagen

Ankomst lørdag den 26. juni 2021 kl. 9.30, hvor kaffe og et stykke morgenbrød vil være klar.

Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start.

Årsmødet starter kl. 10.00 og forventes, afbrudt af en frokostpause, at være færdig kl. 16.15.

Herefter vil der være meddelelser fra Styrelsen, uddeling af priser mv.

Dagen forventes afsluttet kl. 18.00, hvor der vil være en madpakke med en sandwich, frugt og lidt drikkeligt, så der er mulighed for at spise i bilen på vejen hjem. Man er dog også velkommen til at spise på stedet og få talt lidt med venner og bekendte.

Deltagelse

Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under Folkedans Danmark på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af FD, og at vedkommende tilmeldes årsmødet gennem den forening, vedkommende repræsenterer ved mødet, og at vedkommende ikke repræsenterer en anden forening i forvejen.

Pris

Prisen for deltagelse med fuld forplejning: Kr. 430,00.

Tilmelding

Foreninger skal tilmelde sig og betale via hjemmesiden www.folkedans.dk. På hjemmesiden vil tilmeldingsskema og skema for rejserefusion være tilgængelige. For rejserefusion først efter årsmødet.

Af hensyn til udfyldelse af kongresmærker skal der opgives medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager.

Tilmelding og betaling senest den 02.06.2021.

Dagsorden

Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne er indsendt inden den 1. februar, bekendtgøres i det kommende blad. Minimumsdagsordenen fremgår af vedtægterne på hjemmesiden www.folkedans.dk.

Evt. spørgsmål vedr. specifikke poster i Landsforeningens årsrapport og budgetter kan kun forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til økonomiansvarlig Bent Hansen (bent@folkedans.dk) eller til Sekretariatet (folkedans@folkedans.dk) senest den 26.05.2021.

Med venlig hilsen

Styrelsen

Tilmelding og dokumenter