Forlængelse af puljen

Bemærk: ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

Den 31. oktober 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger mv. samt paraplyorganisationer, som søger på vegne af disse foreninger.

Hvad ydes der tilskud til?

Puljen støtter aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal give voksne over 21 år, seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed, adgang til nye oplevelser og arrangementer.

Aktiviteter i oplevelsesindustrien kan være koncerter, udstillinger, teaterforestillinger, restaurantbesøg, kanoture, udflugter mv. Det er en betingelse, at aktiviteten involverer mindst én aktør fra oplevelsesindustrien.

Aktiviteterne skal afvikles i 2021.

Læs mere og søg 5.000 kr. – 20.000 kr. til enkeltstående aktiviteter i oplevelsesindustrien

En forening kan højst ansøge tre gange til tre enkeltstående aktiviteter på det lille spor.

Læs mere og søg 21.000 – 250.000 kr. til enkeltstående eller en række aktiviteter i oplevelsesindustrien

En forening kan kun ansøge én gang men til flere aktiviteter på det store spor.

Hvis I har brug for hjælp til ansøgninger eller sparring på projekter kan I altid kontakte sekretariatet.