Sommertræf på Fanø

Den 11. juli til den 16. juli 2021

Sommertræf på Fanø

Arrangør: Region Syddanmark.

Træffet afholdes ud fra nedenstående retningslinjer:

Bemærk at stævnet i første omgang er for medlemmerne i Region Syddanmark, men der forventes ca. 20 ledige pladser, der så er åben for medlemmer i de øvrige regioner. 

Ekstra tilmelding: Senest 1. juni

Tilmelding pr. mail til Edit Havgaard Rose: solsikke@bbsyd.dk

Oplys venligst: Navne, forening, e-mail, tlf.nr, samt om du/I er dansere, spillemænd el. instruktør

Efter tilmelding sendes et tilmelding/betalingsskema, hvor de forskellige aktiviteter kan bestilles.

HUSK også reservering af campingplads. Skulle egentlig være senest 10. maj, men udsat til den 2. juni.

Betaling: Der skal ikke betales før vi ved 100% om stævnet kan afholdes (Corona)

Alle får et kontonr. og betalingsfrist + det endelige beløb fra betalingsskemaet, tilsendt pr. e-mail.

 • Al PR, tilmelding, kontakt osv. sker via mail og Polka-Posten, så jer fra de andre regioner er nødt til at tilmelde modtagelse af Polka-Posten på mail: petersko@profibermail.dk
 • Indkvartering sker på 2 offentlige campingpladser, så der er ingen vagter m.m.
 1. Rindby Camping med ca. 30 pladser. nr.: 75 16 35 63
 2. Feldberg Familiecamping, (tæt på Rindby camping). Godt 30 pladser + evt. hytter og teltplads. nr.:  75 16 36 80
 • Et nærliggende forsamlingshus er lejet til aktiviteter og legestuer. Cykelafstand 550 m fra Feldberg Camping og 850 m. fra Rindby C. Til fods kan det blive lidt mindre fra Rindby C.
 • Der begrænset plads i forsamlingshuset. Forventelig ca. 100-110 deltagere.
 • Først til mølle princippet gælder ved tilmeldingen, som starter 1. april.   Efter 1.maj inviteres interesserede fra de andre regioner.
 • Alle deltagere forventes at yde ca. 3-4 timers hjælp. Passe bar, lave kaffe, opstilling, klargøring, m.m.
 • Forventet pris på stævnemærke max. 380,- kr. Aktive spillemænd er gratis.
 • Campingplads, reservering, gebyrer, m.m. afregnes direkte til campingpladserne!

Inkluderet i stævnemærket er indtil videre 3 alm. legestuer, en Fanøaften med Ole Mouritsen & Peter Uhrbrand, et sang og musikarrangement, dragtforedrag, og foredrag om Fanøs historie.

Mod betaling er der mulighed for byvandringer i Nordby og Sønderho, Besøg på Fanø Bryghus, Bunkertur, Spise bakskuld, og endelig en mulighed for at prøve øens nationalret ”SAKKUK)

For dansere ser vi på mulighed for en workshop eller to, ligesom spillemændene har tider til samspil/ workshop. Alt afhængig af hvor mange, der melder sig til stævnet.

Arrangementerne er omtalt i Region Syd´s Polka-Posten i marts 2021, og i Trin og Toner marts nr. 3

Evt. anmodning om yderlige materiale sendes til petersko@profibermail.dk

På Fanø, er der i weekenden før og efter selve stævnet, mulighed for at overvære noget lokalt.

 • Fannikker dage fra 9.-11. juli, (før stævnet) hvor der foregår rigtig meget med dans og musik i festteltet i Nordby + andre steder i byen.
 • Weekenden efter stævnet foregår der noget i Sønderho. Lørdag aften er der fanøbal i forsamlings-huset, og om søndagen et Brudeoptog, hvor de flotte brudekroner kan ses. Har nogen lyst, må de gerne følge brudeoptoget i dragter. Vi/de vil dog gerne have besked om ca. antal!!

Specielt for spillemænd og instruktører For jer gælder det om at I melder jer til stævneudvalget så hurtigt som muligt. Specielt om du er forspiller! Det vil hjælpe os gevaldigt i planlægningen. Er du instruktør, vil vi selvfølgelig gerne høre, om du er interesseret i at tage en legestue eller byde ind med et evt. kursus.

Med venlig hilsen Stævneudvalget.

Peter Skouenborg (FM), Kaj Friis (NFM), Edit Havgaard Rose (KS), Hans Peter Rose, Anne-Grete Jensen og Hans Ole Andersen.