Tilskud til dragtuddannelsen

For unge under 30 år.

Tilskud til dragtuddannelsen

Pulje til støtte for unges deltagelse i ”Instruktøruddannelse DRAGT, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter”

Puljens formål er at få unge til at uddanne sig inden for dragtområdet for derved at bevare og videregive viden om danske folkedragter.

Puljen giver økonomisk støtte til unge, som ønsker at deltage i ”Instruktøruddannelse DRAGT, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter” og ”Efteruddannelse DRAGT, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter”

Ansøgning skal indeholde oplysning om alder, specifikation af forventede omkostninger, om der søges eller er givet tilskud fra anden side og i givet fald hvor meget og oplysninger om, hvor og hvordan ansøger vil benytte sin erhvervede viden.
Eksempel: Undervisning i lokalforening, region eller andet.

Ansøger skal være under 30 år og medlem af Folkedans Danmark.
Tilskud fra puljen kan tildeles mere end en gang.

Efter tildeling af tilskud skal der aflægges rapport til dragtudvalget for gennemført ophold og også gerne indlæg i Trin og Toner og/eller omtale på facebook af uddannelsen.

Ansøgning sker til dragtudvalget, der indstiller ansøger til styrelsen, som endelig afgør ansøgningen.
Ansøgning skal ske på ansøgnings-blanketten herunder.

Puljens midler er tilvejebragt via overskud fra afholdelse af Nordisk Dragtseminar 2018. Puljen oprettet juni 2019