Børn og Unge

i Region Sjælland

Velkommen til Smutten

Formålet med Smutten er at bringe børn og unge fra de forskellige lokalforeninger sammen, med det formål at styrke glæden ved folkedansen og udvikle venskaber i mødet med dansere fra andre foreninger gennem workshops, fællesdans og socialt samvær. Smutten er ikke en forening med egne vedtægter, og ”ledelsen” består af repræsentanter fra alle de deltagende lokalforeninger, hvor alle beslutninger træffes i fællesskab. For at klare det praktiske med indbydelser m.v. og holde styr på økonomien, er der udnævnt en ”tovholder” der optræder som formand for gruppen.  Instruktørerne er  frivillige børne- og  ungdomsdanseledere  fra Sjælland, og de  står altid klar med  fede danse og  aktiviteter for  Smuttens deltagerne.  Uden frivillige  spillemænd ville der  ikke være meget at  danse- og lytte til,  og her er Smutten så heldig at have en gruppe dejlige  spillemænd, der spiller op til dansen. Værtskabet af Smutten går på omgang, således de  deltagende børn og unge kommer på besøg hos hinandens  foreninger.

Da SMUTTEN er et frivilligt samarbejde imellem foreninger betales der et lille beløb der dækker for aftensmad, morgenmad, kage, saft og snacks ved Smuttens arrangementer.

På nuværende tidspunkt deltager Midtlollandske folkedanse, Stevns Folkedansere, Højby Ungdomsforenings Folkedansere, Den lille Vendelbo, Rødovre. Tølløse Liegstouw Forening, Amager Folkedansere, Ølstykke Folkedanserforening, Herlev Folkedanserforening og Ramsø Folkedanserforening. Vi mødes ca. 3-4 gange om året til en dansedag med overnatning og noget morgendans. Børn og unge inddeles i danseworkshops, hvor der koncentreres om danse-tekniske elementer passende til deltagernes individuelle niveau og alder. Dagen byder også på overraskelses aktiviteter der som regel er fundet på af de kreative instruktører, for at supplere dansen. Om aften begynder natdansen og lege til benene ikke kan længere. Dagen derpå byder på en mindre dansehygge time efter morgenmad som afslutning.

Om sommeren er der mulighed for ekstra aktiviteter som f.eks. opvisning for et større publikum. I 2015 og 2016 havde Smutten opvisning på Bakkens friluftscene, og ved større stævner i udlandet optræder Smutten som en samlet gruppe. Senest ved det nordiske BARNLEK-stævne på Island i 2014 og på Færøerne i 2017.

Kontakt Børn & unge 

Hvis du kunne tænke dig, at få gode oplevelser med andre børn og unge, mens du lærer at danse, så kontakt vores Formand for børn og ungeudvalget i Region Sjælland eller vores Tovholder for SMUTTEN.

Poul Erik Rasmussen

Formand

Børn & ungeudvalg 

Telefon: 22 30 24 93 

Mail: poulerik@folkedans.dk 

Egon Agerskov

Tovholder

SMUTTEN 

Mail: egon@agervilla.dk