Kære lokalforeninger og medlemmer,

I forlængelse af pressemødet i fredags er DIF, DGI & Kulturministeriet også kommet med en kraftig anbefaling om, at aflyse indendørs idrætsaktiviteter. En anbefaling vi naturligvis fra Folkedans Danmarks side vil støtte op om.  For det er vigtigt, at vi passer på hinanden.

Anbefalingerne er gældende fra søndag den 19. december og frem til onsdag den 5. januar.

Det er fra DIF’s side en klar ambition, at den indendørs idræt kan genoptages efter 5. januar og ikke risikerer en ny og lang nedlukning. Det er vigtigt for både vores mentale og fysiske sundhed. Alt sammen selvfølgelig under forudsætning af, at det er forsvarligt og sikkert for medlemmerne.

På DIF’s hjemmeside kan I læse formand Hans Natorps svar på situationen lige nu.

 

Restriktioner?

På nuværende tidspunkt ved vi kun, at der vil være krav om brug af mundbind for alle over 12 år, når man opholder sig på idrætsfaciliteter frem til den 17. januar. De konkrete retningslinjer herfor samt eventuelle øvrige retningslinjer vil der blive udarbejdet i den kommende tid. Vi melder selvfølgelig tilbage, når vi kender dem.

 

Kompensation

For de foreninger, der får økonomiske tab på baggrund af aflysning af jule- og nytårsstævner i den kommende periode vil der være mulighed for at søge kompensation ved DIF. Der er afsat penge til en hjælpepakke og som tidligere vil den skulle søge via det centrale foreningsregister.

 

Pas på hinanden

Vi ved, at I er rigtig gode til at passe på hinanden ude i foreningerne. Vi vil naturligvis gerne opfordre jer til, at tage fat i de værktøjer, som I brugte så flittigt sidst; hold kontakten, gå en tur, mød hinanden online – evt. til en lille dans og mind hinanden om, at disse anbefalinger kun gælder frem til den 5. januar.

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.