Månedens Forening

Hverdagens helte

Månedens forening

Historierne om hverdagens helte

 

Vi starter 2021 skarpt ud med et nyt tiltag! Hver måned i hele 2021 kåres en forening, der har gjort noget ekstraordinært. Vi sætter fokus på hvad en Folkedanserforening har at byde på. Fællesskaber, stemningsfulde danseaftener og særlige aktiviteter for medlemmerne, alt det være med til at gøre din forening til månedens forening.

Hvordan finder vi månedens forening?

Det er jer ude i foreninger, der skal være med til nominerer jeres foreninger! – Det er nemlig jeres historier om hvad netop jeres forening har at byde på, vi gerne vil fortælle resten af verden om! 

 Et panel af frivillige medlemmer har til opgave hver måned at læse indstillingerne, hvorefter de afgiver en stemme på den forening, de ønsker skal have den ærefulde titel.

Kriterier for udvælgelse

For at skabe plads til de gode historier, store som små, vil der kun være få kriterier for at kunne blive indstillet til månedens forening.

 • Foreningen skal være medlem af Folkedans Danmark
 • Foreningen skal have en god historie, som tager afsæt i følgende:
  • Medlemshvervning
  • Medlemsfastholdelse
  • Særlige aktiviteter/initiativer der understøtter ovenstående
 • Baggrunden for indstillingen skal tage afsæt i at samle foreningen og bør derfor ikke være personafhængig.

Indsendelse af indstilling

Når der indsendes en indstilling skal den indeholde følgende:

 • En god beskrivelse af hvorfor netop denne forening skal kåres som månedens forening.
 • Kontakt information til indstiller og til foreningen.
 • Indstillinger skal sendes til sekretariatet senest den 15. i hver måned for at foreningen kommer i betragtning i indeværende måned.

Udvælgelse og belønning

Når panelet har stemt om, hvilken forening der skal være månedens forening, vil foreningens kontaktperson blive kontaktet af sekretariatet. Her gennemgås indstillingen og begrundelse for valget.

PRÆMIE:

 • Nyhedsindlæg med beskrivelse af foreningen og begrundelse for valget.
 • Pressemeddelelse til lokalavisen i det pågældende område
 • Ekstra opmærksomhed på de sociale medier i form af opslag på Folkedans Danmarks Facebookside.
 • Foreningen modtager et diplom på mail samt et billede, der kan lægges på Facebook.

Sådan kommer du med i panelet

Send en mail til anitabfaros@folkedans.dk og tilkendegiv at du ønsker, at være en del af panelet. Der er ikke et loft på hvor mange, der kan sidde i panelet. Ligesom der heller ikke er krav om, at repræsentanterne i panelet skal sidde i styrelse, udvalg eller foreningsbestyrelser – Det er alle medlemmer under Folkedans Danmark, der kan være med.