Få besøg af en konsulent

Udvikling af foreningen

Få hjælp til at udvikle jeres forening 

Går I med drømme omkring foreningens fremtid og har I brug for hjælp til at realisere dem, så er Dorthe klar til at komme og besøge jer. Hun vil bringe sparring, ideer og praktisk hjælp ind i jeres forening, hvad enten I drømmer om, at få flere medlemmer eller arbejde medlemsfastholdelse. 

Kontakt os på sekretariatet.