DGI og DIF’s hjælpepulje

Hjælpepuljen er genåbnet og I har nu mulighed for igen, at søge om tilskud til dækning af tab under nedlukningen. Puljen kan søges med dækning helt tilbage fra den første nedlukning. I kan ansøge om støtte selvom I tidligere har søgt og fået midler fra hjælpepuljen.

Puljen kan søge frem til den 30. oktober 2020. I ansøger via CFR-registret.

Der kan søges tilskud for perioden 11. marts til og med den 31. oktober 2020.

I kan søge om kompensation for tabte udgifter, som blandt andet kan være følgende:

 • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger, f.eks. kontingent. Herunder dækkes f.eks. manglende kontingent fra medlemmer, der afføder at foreningen lider et reelt tab i forbindelse med foreningens egne udgifter. Eksempelvis betaling af evt. lokaleleje, spillemænd og/eller kontingent til Folkedans Danmark
 • Tabte nettoindtægter forbundet med aflysning af egne arrangementer. Har I haft arrangementer, som er blevet aflyst og som i henhold til sidste års regnskab medfører et tab for foreningen, så kan I søge tilskud til dette. Indtægter kan være deltagerbetaling, salg af forplejning m.m.
 • Afholdte udgifter forbundet med aflysning af mindre arrangementer (max. 350 deltagere). F.eks. lokaleleje og forplejning. Dette kan f.eks. være en legestue, der er blevet aflyst eller andre lign. arrangementer.

Tabte nettoindtægter er det reelle tab. I skal altså modregne eventuelle besparelser og reduceringer I måtte have haft i samme periode.

I ansøgningen bliver I bedt om, at kunne dokumentere tabet i henhold til sidste års regnskab. Derfor er puljen særlig relevant for de foreninger, der har lidt økonomiske tab i forbindelse med aflysning af tilbagevendende arrangementer og/eller manglende kontingentindbetalinger fra medlemmerne.

I skal fremvise nedstående informationer i forbindelse med ansøgningen:

 • Kontaktperson
 • Ansøgningsbeløb.
 • Baggrund for ansøgningen (maks. 2.000 tegn).
 • Information om foreningens økonomi: o Foreningens omsætning i 2019.
 • Foreningens resultat i 2019.
 • Aktuel egenkapital i foreningen.
 • Forventet resultat i 2020.
 • Information om allerede modtaget kompensation i foreningen.
 • Budgetlinjer til uddybning af ansøgningsbeløb.
 • Mulighed for upload af relevante bilag.
 • Tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at idrætsforeningen ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis.

I kan læse mere om hjælpepuljen og tildelingskriterierne her.