Det er nu muligt igen at søge midler gennem DIF og DGI’s hjælpepulje. Denne gang er puljen åben fra den 14. december 2020 til og med den 22. januar 2021 kl. 12.

Forudsætningerne for at søge puljen er som tidligere, at I kan søge til tabte udgifter, som f.eks. kan være:

  • Halleje og forplejning i forbindelse med mindre arrangementer med under 350 deltagere, der er aflyst som følge af restriktioner.
  • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger i form af f.eks. kontingent, som følge af nedlukning på grund af restriktioner.
  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på f.eks. festivaler, markeder eller øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af Covid-19.
  • Tabte indtægter fra egne arrangementer, der er aflyst.
  • Tabte sponsorindtægter
  • Afholdte ekstraordinære udgifter i forbindelse med Covid-19. Det kan være værnemidler, håndsprit m.m.

Vi opfordrer alle foreninger til at søge puljen, hvis I har tab, der er relateret til ovenstående. Ved tab forstås, at I har afholdt udgiften, men har været nødsaget til at aflyse. Tab af kontingent gælder medlemmer, der normalt ville melde sig ind, men som følge af nedlukning af jeres aktiviteter ikke har gjort det. I kan læse mere om de specifikke krav til ansøgningen her.

For at ansøge om støtte fra hjælpepuljen skal I gå ind på medlemstal.dk.

Som altid kan I søge råd og vejledning hos Sekretariatet i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen.