Den 26. september blev det sidste årsmøde i Folkedans Danmark regi afholdt med det ene formål at opløse organisationen pr. 31.12.2021.

Et enstemmigt flertal stemte for, at Folkedans Danmark skal være en del af nye danseforbund Dans Danmark med virkning fra den 1. januar 2022. En vigtig beslutning, der skal være med til at sikre folkedansen overlevelse.

Opbakningen til det ekstraordinære årsmøde var kæmpe stort og 71,31 % af Folkedans Danmarks medlemmer var repræsenteret blandt 85 delegerede. Om det sagde landsformand Jan Kirk Todsen følgende:

“Jeg er utrolig glad for at se at så mange af jer er mødt op i dag. Det glæder mig meget at folkedansens fremtid ligger jer alle så meget på sinde at I har afsat tiden til at komme her. Der har været mange møder på det sidste, først regionernes udsatte valgmøder, så det udsatte årsmøde, frivilligseminaret og nu det ekstraordinære årsmøde. Alt sammen afholdt på ret præcis 4 måneder. Det gør det ikke mindre imponerende at der er mødt så mange op i dag.”

Vilkårene for afstemningen og indtræden i Dans Danmark blev gennemgået forud for afstemningen og så ud som følger:

De delegerede blev gjort opmærksom på, at såfremt de stemmer for nedlæggelsen af Folkedans Danmark og tiltræden til Dans Danmark, sker det under forudsætning af at:

  • Valget kun træder i kraft såfremt Dans Danmark bliver en realitet
  • Dans Danmarks bestyrelse bliver sammensat som fremlagt
  • Bestyrelsen frem til det ordinære årsmøde 2022 ledes af det beskrevne formandskab
  • Alle bestyrelsesposter er på valg ved det ordinære årsmøde 2022
  • Aktivitetsudvalg Folkedans formanden bliver valgt som fremlagt
  • Der overføres kr. 829.000 til Dans Danmark (Beløb tilpasses endeligt regnskab)
  • Der overføres kr. 2.708.000 til Folkedans Danmark Fonden (Beløb tilpasses endeligt regnskab)
  • Sekretariatet: Enrumvej 6A, 5270 Odense N overføres til Folkedans Danmark Fonden

Referatet fra årsmødet kan du læse i sin fulde længde nederst på siden Ekstraordinært årsmøde.

Et sidste æresmedlem

Til sin store overraskelse blev formanden afbrudt i sin indledning af næstformand Anne Kathrine Clausen. Hun overtog talerstolen og med de flotteste ord, udnævnte en enig styrelse, Jan Kirk Todsen som æresmedlem af Folkedans Danmark.

“Jan har siden 2011 været aktiv i Styrelsen, først som formand for uddannelsesudvalget, derpå næstformand og siden 2013 valgt af de delegerede som formand.

Gennem hele sit virke har Jan været en fantastisk formand for folkedansen og folkedanserne, altid parat til at lytte, dele sin viden med andre og sørge for, at alle medlemmer er velinformerede. Han har været og er i besiddelse af en utrolig evne til at favne alle og tale med alle. Han har været foregangsmand med mange ideer og nye tiltag, er en handlingens mand og en charmerende politiker. Det er absolut Jans fortjeneste, at folkedansen i dag er blevet en aktiv del af det fælles forbund Dans Danmark sammen med Sportsdanserne. I sandhed en ildsjæl med hjertet på rette sted for folkedansen.

Jan fortsætter nu arbejdet for dansen i det nye Fælles forbund Dans Danmark som næstformand i bestyrelsen.”

 

 

De medlemmer der har været med i mange år ved også, at alene udnævnelsen af et æresmedlem er en historisk begivenhed. Faktisk er der i hele Folkedans Danmarks tid kun udnævnt ganske få æresmedlemmer. Jan Kirk Todsen fik på baggrund af sit store engagement den allersidste titel som Æresmedlem i Folkedans Danmark med stående bifald fra salen. Kæmpe stort tillykke med titlen, Jan og tak for din indsats i Folkedans Danmark! Lad det fortsætte mange år frem ind i Dans Danmark!