Covid-19 retningslinjer

Her kan du læse Covid-19 retningslinjer

Covid-19 retningslinjer

Opdateret den 22. marts 2021

Forudsætningen er, at medlemmer og frivillige skal kunne føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.

Alle skal tage et fælles ansvar for, at dansearrangementer sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.

Disse retningslinjer er udarbejdet af Folkedans Danmarks styrelse på baggrund af myndighedernes generelle retningslinjer samt specifikke retningslinjer udarbejdet i samarbejde mellem myndighederne, Sportsdanserne og DIF.

Vi skal være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Vi gør opmærksom på, at der kan være lokale retningslinjer, der afviger fra nedenstående, hvorfor vi opfordrer til at I holder øje med hvilke lokale restriktioner, der kan gælde hos jer.

Udendørs idræt:

 • 1. marts er det igen tilladt at dyrke udendørs idræt.
 • Der må max være 50 personer i en gruppe, inkl. instruktører, musiker, frivillige, forældre m.m.
 • Der må gerne være flere grupper til stede samtidig, såfremt der er tydelig markering og minimum 2 meters afstand mellem grupperne.
 • Med tydelig markering menes kegler, snore eller andre genstande, der kan markere rammen.
 • En instruktør må ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper.
 • En idræt der normalt udføres indendørs må gerne flyttes til udendørs træning.
 • Ovenstående gælder for både børn og voksne.

Al indendørs idræt for både børn og voksne er endnu ikke tilladt.

 • Vi skal være opmærksomme på, at dans er fysisk anstrengende og derfor udåndes luftbårne partikler. Vi skal derfor sikre god udluftning af lokalerne.
 • Der skal kunne holdes en meters afstand overalt, også i omklædningslokaler og køkken.
 • Der skal kunne sikres hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter (minimum en gang dagligt). Kontaktpunkter er fx dørhåndtag, bordoverflader, vandhaner, toiletsæder, lyskontakter og gelændre.
 • Der skal være 2 meter imellem de dansende par, når man danser pardanse.
 • I kaffepausen skal den 1-meters afstand overholdes og alle bedes tage eget service med og tage det med hjem igen for opvask.
 • Hvis der synges skal der være 2-meters afstand. Man rejser sig op og står på gulvet med 2 meters afstand, hvor alle har næsen i samme retning eller man kan stå i en stor kreds.
 • Hvis du føler dig syg, bliver du hjemme fra dans og bliver testet.
 • Hvis du bliver testet positiv giver du straks foreningens formand besked, så resten af danserne kan underrettes, disse isolerer sig selv og bliver testet 2 gange med mindst 2 dages mellemrum, før man kommer til dans igen eller bevæger sig ud i samfundet.

Man bør overveje:

 • Generelt er alt idræt tilladt. Man skal dog gøre så meget som muligt for at sikre sig mod Covid19. Afhængig af, om man har mange par eller mange enlige i foreningen kan nogle af følgende retningslinjer overvejes.
 • Man kan danse flere pardanse, så man ikke danser med så mange andre i kvadriller, rækker eller kredse.
 • Man kan dele danserne op i mindre grupper, der danser sammen hele aftenen. Dette nedbringer antallet af mennesker, man rører ved og dermed risikoen.
 • Jo mere man skifter partner og jo flere man rører ved, jo oftere skal man spritte af, dette kan betyde at man skal spritte af efter hvert sæt.
 • Man kan ændre i dansene, så man ikke danser så tæt sammen.
 • Hvis ansigt-til-ansigt-danse skal danses, kan man eventuelt øge trygheden med mundbind.
 • Det anbefales generelt, at vi skal være tilbageholdende med ansigt-til-ansigt-kontakt.

Vigtigst af alt: Alle skal føle sig trygge!

Vi følger løbende op og udsender nye retningslinjer, når det skønnes, at der er behov for dette. Desuden ligger de opdaterede retningslinjer altid på forsiden af vores hjemmeside folkedans.dk

Skulle I have spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 66185860 eller på mail folkedans@folkedans.dk

Styrelsen.

Spørgsmål stillet på møderne rundt i regionerne og svar:

Er det et krav at retningslinjerne er hængt op på dansestedet?

Disse specifikke retningslinjer skal ikke hænge der, men det skal sundhedsstyrelsens. Man kan hente plakater til print på: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Når man måler lokalet op og tæller m2 til danserne, skal tilskuere og spillemænd så tælles med?

Ja, det skal de, når det er en danseaften og de opholder sig i samme lokale som danserne. Så skal der være 4m2 pr. person i lokalet.

Hvis der arrangeres foredrag eller koncert, så kan man nøjes med 2m2 pr. person.

Kan bestyrelsen stilles til ansvar, hvis de ikke sikrer, at der er sprit eller sæbe til rådighed?

Det er et godt spørgsmål! Man skal som bestyrelse handle direkte uforsvarligt, for at kunne stilles til ansvar. Det kan diskuteres om det er direkte uforsvarligt ikke at sikre sprit eller sæbe. Enhver borger er ansvarlig for at sikre sig at man ikke smitter andre. Der er ingen domme på området endnu, men vi opfordrer til, at foreningen sikrer at der er sprit og sæbe til stede. Alle kan have en lille flaske sprit i lommen, hvis der går noget galt, så der ikke er sprit på stedet.

Selvom der ikke danses, skal der så betales kontingent?

DIF og DGI har meldt klart ud at et kontingent ikke berettiger til andet end at være medlem, der følger ikke nogle særlige ydelser med et kontingent. Altså har man ikke specifikt krav på danseundervisning eller andet.

Kan man opfordre medlemmer til at donere kontingent til foreningen, selvom der evt. ikke bliver dans?

Ja, det er der ikke noget i vejen for. Det vil hjælpe mange foreninger gennem en svær tid.

Hvor længe kan man udskyde generalforsamlingen?

Den skal afholdes så hurtigt som muligt. Det er ikke en gyldig grund, for at udskyde den yderligere, at man ikke danser i øjeblikket. Man skal være opmærksom på at det betragtes som den ordinære generalforsamling der blot afholdes på et andet tidspunkt. Derfor skal regler omkring indkaldelse og afholdelse overholdes.

Er der særlige støtteordninger til manglende kontingent i foreningerne?

Nej, det er der ikke i øjeblikket.