Strategigrupper

Vi har indgået et strategisk samarbejde med DIF og Dansk Sportsdanserforbund. Derfor har vi oprettet 5 arbejdsgrupper til at stå for arbejdet.

De 5 arbejdsgrupper er Intern Synliggørelse, Ja-hatten - den gode historie, Ekstern Synliggørelse, Medlemsstruktur og Nye Aktiviteter. Her kan du læse hvem der er med i hver af grupperne.

Intern Synliggørelse
Bent Erik hansen
Mette Inge Baltsersen
Inge Sølling

Ja-hatten - den gode historie
Jan Kirk Todsen
Kaj Friis
Søren Kringel

Ekstern Synliggørelse
Morten Lisberg Mouritzen
Carl Erik Rasmussen
Arne Linjordet
Tove Linjordet
Hans Ole Andersen

Medlemsstruktur
Morten Lisberg Mouritzen
Anna-Margrethe Jonsson
Jan Kirk Todsen

Nye Aktiviteter
Hanne Troen
Poul Erik Rasmussen
Leif Madsen

Strategigruppernes arbejde

Ekstern Synliggørelse
Arbejdsgruppen Ekstern Synliggørelse har til formål at synliggøre folkedansen for ikke-dansere, i den danske befolkning, i aldersgruppen 40-55.
Det betyder at de skal skabe en interesse, blandt de 40-55-årige, for at opsøge danseaktiviteter og på efterfølgende foreninger og medlemskab.

Gruppens arbejde består i;
  • at igangsætte aktiviteter, så der skabes interesse i det meste af Danmark (altså nås rundt i hele DK)
  • opbygge en erfaring i og viden om hvordan vi (Folkedans Danmark og ‘folkedansen’) effektivt skaber interesse i befolkningen, forskellige steder i Danmark
  • overlevere denne indsats til PR-udvalget, så arbejdet kan fortsættes fremover

Gruppen arbejder med et fysisk og et digitalt ben. Det fysiske ben er bl.a. at få nogle dansegrupper ud til eksisterende kulturaktiviteter, hvor der allerede er ramme til at lave dans for og med publikum. Det digitale ben er bl.a. revision af vores hjemmeside; folkedans.dk, en større kampagne på facebook og brug af google-annoncering.