Vær med i arbejdet i Folkedans Danmark


Styrelsesmedlem

På årsmødet i april 2019 kan der vælges 5 nye styrelsesmedlemmer.
Er det ikke noget for dig at stille op til dette valg?

Læs mere om jobbet som styrelsesmedlem her,
eller kontakt formand Jan Kirk Todsen på tlf. 2125 1820 eller E-mail: jan@folkedans.dk.

Udvalgsmedlem


PR-udvalget
arbejder både med intern og ekstern PR.
Den interne PR er blandt andet kommunikation med vore medlemmer gennem medlemsbladet Trin & Toner, vores hjemmeside www.folkedans.dk og vores facebook-side Folkedans Danmark.
Udvalget laver spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne til årsmøder og landsstævner, og ikke at forglemme den årlige skrabejulekalender.
Salgsafdelingen er ligeledes  PR-udvalgets domæne, og det er udvalgets opgave at indkøbe salgsartikler og  ikke mindst at beslutte hvilke artikler, der skal tilbydes.
Endeligt sørger PR-udvalget også for at der bliver lavet diverse brochurer og posters og egnet billedmateriale.

Ekstern PR varetages ved at udvalget sender pressemeddelelser ud, når der er væsentlige begivenheder i Folkedans Danmark, og ved at søge at påvirke den offentlige debat om folkedans som kulturarv.
PR-udvalget arbejder desuden for at Folkedans Danmark fortsat har et godt image i offentligheden som en moderne og professional organisation.

I den kommende tid vil PR udvalget skulle arbejde meget med hvordan vi som landsforening, regioner og lokalforeninger kommer ud til befolkningen. Udvalget skal også arbejde på kommunikationen med medlemmerne af Folkedans Danmark, via opslag på både facebook og hjemmeside.

Hvis noget af dette lyder interessant så tøv ikke med at kontakte Morten Lisberg på tlf.: 5070 9614 eller E-mail: morten@folkedans.dk