Regionen informerer

  Aktivitetsplaner

  Formandens tak

  Mødeindkaldelser

  Mødereferater

  Vejledninger
Regionsformand Leif Madsen
Båstrupvej 555, 3480 Fredensborg
Tlf.: 2372 1819
E-mail: helleogleif.madsen@mail.dk


       Distriktmøde i 2. distrikt d. 24. januar 2008