Kontakt din region

  Adresse ændring: Her kan foreninger give besked til regionen om adresse ændring
     eller en anden besked. 

  Nyt til Aktiviteter: Her kan foreninger, der gerne vil have optaget en aktivitet        
     på regionens hjemmeside, indsende teksten. Hvis der medsendes en invitation,
     skal der angives en udsendelses dato.

  Regionens superbruger: Anders Nielsen kan hjælpe med funktioner på
     folkedanseren.dk 

Region Hovedstaden
Regionsformand Leif Madsen - Båstrupvej 555, 3480 Fredensborg - Tlf.: 2372 1819
E-mail: helleogleif.madsen@mail.dk