Årsmøde

Folkedans Danmark skal ifølge vedtægterne afholde et årsmøde hvert år i april måned. Dette årsmøde er Folkedans Danmarks højeste myndighed.
Se regler for deltagelse, frist for indsendelse af forslag, mindstedagsorden m.v. i Folkedans Danmarks vedtægter.
Årsmøde 2019
Lørdag d. 27. april
Dalum Landbrugsskole (Konferencecenter), Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Folkedans Danmark inviterer til Årsmødet 2019
Det er nu, du skal huske at tilmelde dig årsmødet. Det er på årsmødet, du har mulighed for at påvirke Folkedans Danmarks fremtid og være medbestemmende om, hvem der skal sidde i Styrelsen.

Vær opmærksom på, at der denne gang er valg af 5 styrelsesmedlemmer.

Formand Jan Kirk Todsen genopstiller.
Poul Erik Rasmussen genopstiller som styrelsesmedlem og der er 3 vakante pladser, så der skal vælges 3 nye styrelsesmedlemmer, som vedtægterne ser ud lige nu. Dog vil der være et forslag til ændring af vedtægterne, der betyder færre pladser i styrelsen.

Programmet for dagen er:

Ankomst lørdag den 27. april 2019 kl. 09.30, hvor kaffe og et stykke morgenbrød vil være klar.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start.
Årsmødet starter kl. 10.00 og forventes, afbrudt af en frokostpause, at være færdig kl. 16.15.
Herefter vil der være meddelelser fra styrelsen, nyt om Landsstævne 2020 og sidste nyt om Landsstævnet Varde2019 m.v.

Dagen forventes afsluttet kl. 18.00, hvor der vil være en ”to-go-bag” med en sandwich, frugt og lidt drikkeligt, så der er mulighed for at spise i bilen på vejen hjem. Man er dog også velkommen til at spise på stedet, og få snakket lidt mere med venner og bekendte.

Deltagelse
Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under Folkedans Danmark på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af FD og at vedkommende tilmeldes årsmødet gennem den forening, han/hun repræsenterer ved mødet og at vedkommende ikke repræsenterer en anden forening i forvejen.

Pris
Deltagelse med fuld forplejning kr. 430,00

Tilmelding
Foreninger skal tilmelde sig og betale via tilmeldingsskema her på siden.
Efter årsmødet vil skema for rejserefusion være tilgængeligt. Af hensyn til udfyldelse af kongresmærker, skal der opgives medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager.

Tilmelding og betaling senest den 23. marts 2019.

Dagsorden
Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 1. februar bekendtgøres i det kommende blad. Minimumsdagsorden fremgår af vedtægterne på hjemmesiden www.folkedans.dk

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. spørgsmål vedr. specifikke poster i Landsforeningens årsrapport og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til økonomiansvarlig Bent Hansen senest den 13. april 2019 (bent@folkedans.dk) eller til Sekretariatet (folkedans@folkedans.dk).

Styrelsen

Årsmødemateriale til delegerede

 Dagsorden for årsmødet 2019 
 Samlede beretninger for 2018
 Særskilt beretning for Snoghøjkurset
 Forslag til aktivitetsplan 2020
 Foreningernes medlemstal pr. 1. februar 2019
 Vedtægter for Folkedans Danmark
 Formular til udlevering af stemmeseddel

Tilmelding til årsmødet 2019

Link til tilmeldingsskema